เกี่ยวกับศูนย์เมืองเอก


  • ก่อนที่จะมาเป็นโรงพยาบาลสัตว์ศูนย์เมืองเอก เริ่มต้นจากการเปิดคลินิกรักษาสัตว์ภายใต้ชื่อ “คลินิกสัตวแพทย์เมืองเอก” คลินิคตั้งอยู่ซอยพหลโยธิน 87 ปากทางเข้าหมู่บ้านเมือ...

  • วิสัยทัศน์ เป็นผู้นำโรงพยาบาลสัตว์ในการให้บริการด้านสุขภาพ พลานามัย รวมถึงพฤติกรรมของสัตว์เลี้ยง ทั้งยามสุขและยามเจ็บป่วยด้วยความห่วงใยโดยทีมบุคลากรโรงพยาบาลสัตว์ที่...

  • โรงพยาบาลสัตว์ ศูนย์เมืองเอก ประกอบด้วยสี่สาขา 1.โรงพยาบาลสัตว์ ศ.เมืองเอก สาขาเมืองเอก ปทุมธานี2.โรงพยาบาลสัตว์ ศ.เมืองเอก สาขาคลองสาม ธัญบุรี ปทุมธานี3.โรงพยาบาลสัตว์ ศ.เมืองเอก ...