ร่วมงานกับโรงพยาบาลสัตว์ ศูนย์เมืองเอก

ถ้าคุณ..คือสัตวแพทย์ผู้มีประสบการณ์

ถ้าคุณ..เป็นสัตวแพทย์ที่ต้องการความสมบูรณ์แบบของชีวิต

ถ้าคุณ..ต้องการร่วมงานกับเครือบริษัทฯโรงพยาบาลสัตว์ ที่เปี่ยมวิสัยทัศน์  ความก้าวหน้า

และถ้าคุณ..ต้องการทำงานกับทีมสนับสนุนมืออาชีพ ทั้ง vet nurse เวชระเบียน ห้องยา ฯลฯ

โอกาสพิเศษ สำหรับสัตวแพทย์ทุกสถาบัน  มาถึงแล้ว

 

 
โรงพยาบาลสัตว์ศูนย์เมืองเอก