กว่าจะมาเป็นศูนย์เมืองเอก

                              ก่อนที่จะมาเป็นโรงพยาบาลสัตว์ศูนย์เมืองเอก  เริ่มต้นจากการเปิดคลินิกรักษาสัตว์ภายใต้ชื่อ “คลินิกสัตวแพทย์เมืองเอก” คลินิคตั้งอยู่ซอยพหลโยธิน 87 ปากทางเข้าหมู่บ้านเมืองเอก (มหาวิทยาลัยรังสิต) ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี เปิดดำเนินการตั้งแต่เดือนเมษายน 2539   เกิดขึ้นจากการรวมตัวของนายสัตวแพทย์ที่สำเร็จการศึกษา น.สพ. อภิวัจน์ พิเศษไพศาล และเพื่อนๆ

พ.ศ. 2541 เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มขึ้น เราขยายเวลาบริการเป็นโรงพยาบาลสัตว์ 12 ชั่วโมง พร้อมทั้งขยายพื้นที่และเพิ่มบุคลากร อย่างไรก็ดี ยังไม่อาจตอบสนองความต้องการของผู้รักสัตว์เลี้ยงได้เต็มที่

พ.ศ. 2543 เปิดบริการเป็นโรงพยาบาลสัตว์ 24 ชั่วโมง การเติบโตอย่างต่อเนื่องทำให้โรงพยาบาลสัตว์เรามั่นคงและทำให้โรงพยาบาลสัตว์เราเชื่อมั่นว่า “ความเป็นเลิศในการให้บริการที่มีคุณภาพและครบถ้วน” เป็นปัจจัยใจสำคัญที่ทำให้โรงพยาบาลสัตว์เราประสบความสำเร็จและรักษาไว้ซึ่งความพึงพอใจของเจ้าของสัตว์เลี้ยง

 ปัจจุบันโรงพยาบาลสัตว์ศูนย์ เมืองเอกได้ขยายสาขาโรงพยาบาลสัตว์เพิ่มอีก 3 สาขา รวมเป็น 4 สาขา ได้แก่

 โรงพยาบาลสัตว์ศูนย์เมืองเอก  สาขาเมืองเอก ปทุมธานี

โรงพยาบาลสัตว์ศูนย์เมืองเอก สาขาคลองสาม ธัญบุรี ปทุมธานี

โรงพยาบาลสัตว์ศูนย์เมืองเอก สาขาพัทยา-เทพประสิทธิ์ ชลบุรี

โรงพยาบาลสัตว์ศูนย์เมืองเอก สาขาคลองสี่-ลำลูกกา ปทุมธานี

 

ภายใต้การบริการที่มีคุณภาพ โรงพยาบาลสัตว์ที่ครอบคลุมการรักษาทั่วไปและรักษาที่หลากหลาย ด้วยทีมสัตวแพทย์ที่มีประสบการณ์สูงเป็นระบบ และมีมาตรฐานเดียวกันทุกสาขา ดังปณิธานที่เรายึดถือเสมอมา นั่นคือ

  ชื่่อของโรงพยาบาลสัตว์ศูนย์  เมืองเอก  “ศูนย์ ” มาจากคำว่า โรงพยาบาลสัตว์ ศูนย์เมืองเอก ด้วยความตั้งใจที่ว่าต้องการให้โรงพยาบาลสัตว์ สาขาแรกที่เมืองเอก เป็นโรงพยาบาลสัตว์ศูนย์กลางของการให้บริการ (Referral Center) ของ คลินิกและโรงพยาบาลสัตว์ใกล้เคียงรวมทั้งเป็นศูนย์กลางของบุคลากรและเครื่องมือแพทย์ให้กับสาขาต่างๆ ในเครือของโรงพยาบาลสัตว์ ศ. เมืองเอก 

    ชื่อภาษาอังกฤษ Muang  Ake  Central Veterinary Hospital เขียนย่อว่า “ MAC – Vet Hospital ”

 

  • วิสัยทัศน์ เป็นผู้นำโรงพยาบาลสัตว์ในการให้บริการด้านสุขภาพ พลานามัย รวมถึงพฤติกรรมของสัตว์เลี้ยง ทั้งยามสุขและยามเจ็บป่วยด้วยความห่วงใยโดยทีมบุคลากรโรงพยาบาลสัตว์ที่...

  • โรงพยาบาลสัตว์ ศูนย์เมืองเอก ประกอบด้วยสี่สาขา 1.โรงพยาบาลสัตว์ ศ.เมืองเอก สาขาเมืองเอก ปทุมธานี2.โรงพยาบาลสัตว์ ศ.เมืองเอก สาขาคลองสาม ธัญบุรี ปทุมธานี3.โรงพยาบาลสัตว์ ศ.เมืองเอก ...